tarry

tarrier
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till tarry

Diskussion om ordet tarry

tarry

tarried
tarried
tarry
Verb

Ordet tarry har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom luftfart
  • Inom bildligt
norgespec
luftfart
bildligt

Ordet tarry inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till tarry (inom norgespec)

Ordet tarry inom bildligt

leave slowly and hesitantly

Synonymer till tarry (inom bildligt)

Diskussion om ordet tarry