tattle

tattle
tattled
tattled
Verb

Översättningar

Ordet tattle har 2 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom färg
fåglar
färg

Ordet tattle inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Möjliga synonymer till tattle (inom fåglar)

Ordet tattle inom färg

divulge information or secrets; spill the beans

Översättningar (inom färg)

Synonymer till tattle (inom färg)

Möjliga synonymer till tattle (inom färg)

Diskussion om ordet tattle

tattle

Substantiv

Översättningar (inom färg)

Synonymer till tattle (inom färg)

Vad betyder tattle inom slang ?

disclosing information or giving evidence about another

Diskussion om ordet tattle