teat

teats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till teat

Ordet teat har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom barn
  • Inom generell
teknik
barn
generell

Ordet teat inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till teat (inom teknik)

Möjliga synonymer till teat (inom teknik)

Ordet teat inom barn

Översättningar (inom barn)

Svenska

Möjliga synonymer till teat (inom barn)

Ordet teat inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet teat