teeter

teeters
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till teeter

Diskussion om ordet teeter

teeter

teeter
teetered
teetered
Verb

Översättningar

Vad betyder teeter inom fordon ?

move unsteadily, with a rocking motion

Möjliga synonymer till teeter

Diskussion om ordet teeter