tellur

telluren
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet tellur

  • "Boliden har beslutat att satsa 475 miljoner i Kankberggruvan, där man vill utvinna guld och jordartsmetallen tellur, skriver gruvkoncernen i ett pressmeddelande."
  • "Boliden uppger att man har kurssäkrat 80 procent av den planerade guldproduktionen och därtill tecknat ett fast avtal för försäljningen av tellur."
  • "Det låter kanske inte mycket – vanliga solceller på exempelvis hustak ligger på 15-16 procent och solcellsfarmer på 20 procent – men då krävs i första fallet kisel, eller ovanliga grundämnen som tellur och indium, eller tungmetaller som kadmium."
  • "I Kankberg har bolagets malmletare hittat guld och tellur."
  • "Marknaden finns i Kina – där tellur används som legeringsmaterial i stål – och i solceller."
  • "Guldet i Kankberg är viktigare för gruvans ekonomi men efterfrågan på tellur ökar, och Boliden räknar med att den ovanliga, silverliknande halvmetallen ska bli ett viktigt tillskott för den nya gruvan, där ett femtital medarbetare ska nyrekryteras den närmaste tiden."
  • "I Kankberg ska också den sällsynta halvmetallen tellur utvinnas."
  • "I samband med investeringen på 475 miljoner kronor har Boliden kurssäkrat 80 procent av den nya Kankberggruvans planerade guldproduktion och tecknat ett fast avtal för försäljningen av tellur."
  • "Boliden öppnar Kankbergsgruvan : Guld och tellur för miljarder"
  • "Produktionen av tellur beräknas till 41 ton per år vilket motsvarar en tiondel av världsproduktionen."

Vad betyder tellur inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
grundämne med atomnummer 52, kemiskt tecken Te, atomvikt 127.60, smältpunkt 452 grader, kokpunkt 1390 grader. Upptäckt år 1782 av F.J. Muller. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tellur

Diskussion om ordet tellur