tempo

tempot
tempon
tempona
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tempo

Hur böjs ordet tempo på svenska?

Obestämd singular: tempo
Bestämd singular: tempot
Obestämd plural: tempon
Bestämd plural: tempona

Hur används ordet tempo

 • "– Vi har jättehögt tempo, det är inte tal om annat."
 • "– De var en lite större i gänget som tog täten och de hade ett oehört tempo."
 • "Tyresö orkar inte med vårt tempo i slutet, säger Kenneth ” Kea ” Andersson, ordförande i Lejonen."
 • "– Jag försökte hålla ett högt tempo för att jag visste att vi skulle spela länge."
 • "Här är det ett annat speciellt tempo."
 • "Det förutsätter alltså godkännande från näringsdepartementet och dess motsvarigheter i andra länder, men för att hålla tempo är produktionen av rör redan i full gång i Tyskland."
 • "Vi går ner lite i tempo och ägnar oss mer åt personalvård än åt andra uppdrag."
 • "Som senior drar man ner lite på tempo och prestation, man ser den yngre som sitter där, menar Roland Eriksson."
 • "Men då krävs ett tydligt ledarskap, att någon stakar ut kursen framåt och att det har tempo."
 • "– Just 57:an har vi fått signaler under rätt lång tid att det har varit tufft och det stora orsaken till bemaningsproblemen är brist på återhämtning och högt tempo."
 • "– Vi har jättehögt tempo, det är inte tal om annat."
 • "– De var en lite större i gänget som tog täten och de hade ett oehört tempo."
 • "Tyresö orkar inte med vårt tempo i slutet, säger Kenneth ” Kea ” Andersson, ordförande i Lejonen."
 • "– Jag försökte hålla ett högt tempo för att jag visste att vi skulle spela länge."
 • "Här är det ett annat speciellt tempo."
 • "Det förutsätter alltså godkännande från näringsdepartementet och dess motsvarigheter i andra länder, men för att hålla tempo är produktionen av rör redan i full gång i Tyskland."
 • "Vi går ner lite i tempo och ägnar oss mer åt personalvård än åt andra uppdrag."
 • "Som senior drar man ner lite på tempo och prestation, man ser den yngre som sitter där, menar Roland Eriksson."
 • "Men då krävs ett tydligt ledarskap, att någon stakar ut kursen framåt och att det har tempo."
 • "– Just 57:an har vi fått signaler under rätt lång tid att det har varit tufft och det stora orsaken till bemaningsproblemen är brist på återhämtning och högt tempo."

Ordet tempo har 2 betydelser

 • Inom musik
 • Inom film
musik
film

Vad betyder tempo inom musik ?

Tempo (av italienska tempo, 'tid', 'hastighet', av latinets tempus, 'tid') är en av de grundläggande musiktermerna och betecknar ett musikstyckes hastighet https://sv.wikipedia.org/wiki/Tempo_(musik)

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till tempo (inom musik)

Möjliga synonymer till tempo (inom musik)

Relaterat till tempo (inom musik)

musik

Ordet tempo inom film

Översättningar (inom film)

Möjliga synonymer till tempo (inom film)

Diskussion om ordet tempo

tempo

tempos
Substantiv

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till tempo (inom film)

Ordet tempo har 2 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom musik
fotografi
musik

Vad betyder tempo inom fotografi ?

the rate of some repeating event

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till tempo (inom fotografi)

Möjliga synonymer till tempo (inom fotografi)

Ordet tempo inom musik

the speed at which a composition is to be played

Översättningar (inom musik)

Svenska
 • takt  [ musik ]

Synonymer till tempo (inom musik)

Möjliga synonymer till tempo (inom musik)

Diskussion om ordet tempo