tempt

tempt
tempted
tempted
Verb

Översättningar

Synonymer till tempt

Hur används ordet tempt

  • "St. Anthony was tempted in the desert"

Ordet tempt har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom fiske
  • Inom generell
sport
fiske
generell

Ordet tempt inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till tempt (inom sport)

Ordet tempt inom fiske

entice to do

Översättningar (inom fiske)

Synonymer till tempt (inom fiske)

Möjliga synonymer till tempt (inom fiske)

Ordet tempt inom generell

give rise to a desire

try to seduce

try presumptuously

Synonymer till tempt (inom generell)

Uttryck till tempt (inom generell)

Ord i uttryck för tempt (inom generell)

Möjliga synonymer till tempt (inom generell)

Diskussion om ordet tempt