tentera

tenterar
tenterade
tenterat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till tentera

Hur böjs ordet tentera på svenska?

Presens: tenterar
Preteritum: tenterade
Supinum: tenterat

Hur används ordet tentera

  • "Vi kommer alltså inte ha studenter sittandes i klassrummen och tentera, säger Annika Olsson."
  • "Fram tills årsskiftet hade djurvårdspersonal med minst sex års erfarenhet möjlighet att tentera av examen för att få sin legitimation, men trots att många gjort det så har branschen inte hunnit med omställningen och det finns helt enkelt för få legitimerade djursjukskötare."
  • "Försöket utvärderades och två tredjedelar av studenterna svarade ja på frågan om det känns bättre att tentera anonymt jämfört med att skriva en vanlig salstenta."
  • "Men den här kursen var så stor, det är 200 hundra studenter och vi kan inte riktigt tentera 200 studenter digitalt ännu."
  • "Då kan det vara så att vi underlättar, om de till exempelvis ska tentera så kan de göra det på annan plats."
  • "– Vi kommer bland annat att ställa upp med lokaler vid vårt lärcentrum för studiegrupper och för de som ska tentera samt med teknik."
  • "– Vi kan bland annat erbjuda studenter med funktionsnedsättning att tentera i ett lugnare rum, få anteckningshjälp och extra handledningstid, säger Anders Nordström, sektionschef Mälardalens högskola."

Vad betyder tentera inom utbildning ?

skriva en tentamen

Möjliga synonymer till tentera

Relaterat till tentera

skola

Diskussion om ordet tentera