teokratisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet teokratisk

  • "Peking har lika envist fortsatt brännmärka Dala lama som en representant för kvinnoförtryck, feodal samhällsstruktur och teokratisk vidskeplighet."
  • "När de hade makten och skrev författningen ville de ha en teokratisk stat, där högsta imamrådet skulle bestämma hur man tolkar sharia, säger han."
  • "Men Iran är en teokratisk diktatur, går det ens att jämföra med Sverige?"
  • "Det finns uppgifter om att de vill upprätta en teokratisk stat."
  • "Myndigheterna tror också att de har haft planer på att bilda en teokratisk stat i landet."
  • "Enligt Christian Pilnacek, sektionschef vid österrikiska justitiedepartementet, ska gruppen även ha haft planer på att införa en teokratisk stat, vilket gör att de misstänkta också kan ha gjort sig skyldiga till statsfientlig verksamhet."

Vad betyder teokratisk inom generell ?

som en medlem av regering ledd av religiösa ledare

Diskussion om ordet teokratisk