territoriell

Adjektiv

Hur används ordet territoriell

  • "– I forskningen pratar man om territoriell stigmatisering."
  • "- EU måste lägga mycket mer resurser och kraft på grannskapspolitiken österut, visa Ryssland att vi har intressen där, att försvara demokrati och territoriell integritet, eftersom det är viktigt för Europas säkerhet."
  • "– Vi bedömer att Försvarsmakten har löst sina uppgifter i huvudsak när det gäller beredskap, hävdande av territoriell integritet och internationella insatser, säger hon till TT."
  • "Den ska vara territoriell, öppen och demokratisk, det är det som är spelreglerna och det kan vi inte göra så mycket åt."
  • "Journalisterna befann sig i gränsområdet mellan Armenien och Azerbajdzjan, där en flera decennier lång territoriell konflikt eskalerat."
  • "Hemvärnsförbandens uppgift är att skapa en nationell territoriell basplatta för försvaret av landet."
  • "– En av Försvarsmaktens uppgifter – förutom vår ordinarie uppgift att bevaka territoriell integritet – är också att stödja samhället när vi kan."
  • "Den ukrainska regeringen föreslår att en folkomröstning hålls 25 maj om nationell sammanhållning, territoriell integritet och decentralisering av makten, säger premiärminister Arsenij Jatsenjuk."
  • "Ryssland kommenterade samtidigt Ukrainas förslag om en folkomröstning den 25 maj om ” nationell sammanhållning, territoriell integritet och decentralisering av makten ”, det vill säga en regionalisering för att möta separatisternas krav på självständighet."
  • "Trots att all territoriell mark i stort sätt befriats uppskattade FN i juli 2018 att IS medlemstal i de två länderna uppgick till mellan 20 000 och 30 000."

Diskussion om ordet territoriell