thallus

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder thallus inom botanik ?

flercellig växtkropp som inte är differentierad i rot och skott, dit hör t ex alger

Diskussion om ordet thallus

thallus

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder thallus inom botanik ?

a plant body without true stems or roots or leaves or vascular system; characteristic of the thallophytes

Diskussion om ordet thallus