thigh

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till thigh

Diskussion om ordet thigh

thigh

thighs
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • lår  [ anatomi, kropp ]

Vad betyder thigh inom anatomi ?

the part of the leg between the hip and the knee

Möjliga synonymer till thigh

Diskussion om ordet thigh