throat

throats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till throat

Hur används ordet throat

  • "the throat of the vase"
  • "the throat of a chimney"

Ordet throat har 2 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom vardagligt
anatomi
vardagligt

Vad betyder throat inom anatomi ?

the passage to the stomach and lungs; in the front part of the neck below the chin and above the collarbone

Översättningar (inom anatomi)

Svenska
  • hals  [ anatomi, kropp, huvud ]
  • svalg  [ anatomi, huvud ]
  • strupe  [ anatomi ]

Synonymer till throat (inom anatomi)

Möjliga synonymer till throat (inom anatomi)

Ordet throat inom vardagligt

something resembling a throat in shape or function

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till throat (inom vardagligt)

Diskussion om ordet throat