throb

throb
throbbed
throbbed
Verb

Översättningar

Synonymer till throb

Hur används ordet throb

  • "Her heart was throbbing"

Ordet throb har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom valuta
  • Inom elektronik
  • Inom generell
sport
valuta
elektronik
generell

Ordet throb inom valuta

pulsate or pound with abnormal force

Synonymer till throb (inom valuta)

Ordet throb inom elektronik

Synonymer till throb (inom elektronik)

Möjliga synonymer till throb (inom elektronik)

Ordet throb inom generell

Synonymer till throb (inom generell)

Möjliga synonymer till throb (inom generell)

Diskussion om ordet throb

throb

throbs
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till throb (inom generell)

Hur används ordet throb

  • "he felt a throbbing in his head"

Vad betyder throb inom musik ?

an instance of rapid strong pulsation (of the heart)

Möjliga synonymer till throb

Diskussion om ordet throb