thump

thumps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till thump

Ordet thump har 3 betydelser

  • Inom vulgärt
  • Inom vin
  • Inom generell
vulgärt
vin
generell

Ordet thump inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Svenska

Möjliga synonymer till thump (inom vulgärt)

Ordet thump inom vin

a heavy dull sound (as made by impact of heavy objects)

Översättningar (inom vin)

Synonymer till thump (inom vin)

Möjliga synonymer till thump (inom vin)

Ordet thump inom generell

a heavy blow with the hand

Diskussion om ordet thump

thump

thump
thumped
thumped
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till thump (inom generell)

Ordet thump har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom valuta
sport
musik
generell
valuta

Ordet thump inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet thump inom musik

Synonymer till thump (inom musik)

Ordet thump inom generell

Synonymer till thump (inom generell)

Ordet thump inom valuta

hit hard

Synonymer till thump (inom valuta)

Diskussion om ordet thump