tidpunkt

tidpunkten
tidpunkter
tidpunkterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till tidpunkt

Hur böjs ordet tidpunkt på svenska?

Obestämd singular: tidpunkt
Bestämd singular: tidpunkten
Obestämd plural: tidpunkter
Bestämd plural: tidpunkterna

Hur används ordet tidpunkt

 • "Den rastlöse Tommy Myllymäki får rysningar när han tänker på att komma in på samma arbetsplats, vid samma tidpunkt, varje dag, år efter år."
 • "Dådet utfördes vid en känslig tidpunkt där Tunisien brottas med en djup politisk kris, och mordet på Belaid förvärrade situationen ytterligare."
 • "Ju punktligare, desto närmare en på förhand bestämd tidpunkt anländer man."
 • "För de flesta religionsvetare är religion varken något mer eller mindre än en kulturell konstruktion – det vill säga något som människor vid en viss given tidpunkt tror på och säger att religionen står för."
 • "Oavsett tidpunkt på dygnet eller veckodag hade han ofta en rolig historia att berätta för andra."
 • "Polisen ska nu analysera om överfallen följer något mönster, till exempel i fråga om tidpunkt, stadsdel eller gärningsmän."
 • "Dådet utfördes vid en känslig tidpunkt där Tunisien brottas med en djup politisk kris, och mordet på Belaid förvärrade situationen ytterligare."
 • "Ryktena om att han skulle aspirera på partiledarposten kom därför som en chock för de flesta, särskilt vid en tidpunkt då David Cameron lyckats gjuta olja på vågorna i det egna partiet med sitt löfte om en folkomröstning om EU-medlemskapet."
 • "Ryktena om att han skulle aspirera på partiledarposten kom därför som en chock för de flesta, särskilt vid en tidpunkt då David Cameron lyckats gjuta olja på vågorna i det egna partiet med sitt löfte om en folkomröstning om EU-medlemskapet."
 • "Ändå ligger han bättre till än vid motsvarande tidpunkt tidigare säsonger."
 • "Bästa vännerna fick cancerdiagnos vid samma tidpunkt"
 • "Ringningen varade i 40 minuter, något kortare än året innan då klockorna ringde konstant i över en timme vid samma tidpunkt."
 • "Ytterligare en trafikolycka inträffade vid samma tidpunkt då en personbil körde in i en stople på väg 757 vid Fågelmara men inte heller där ska någon person vara skadad."
 • "Även i sjukhusets matsal i Karlskrona samlades idag personal, kunder och besökare vid samma tidpunkt."
 • "– Min roll är ju att se till att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt, i en sådan terräng kommer man inte långt utan en bra kartläsare."
 • "Kallaste julafton i Blekinge på 2000-talet var 2001 då man uppmätte minus 19,9 grader vi en tidpunkt."
 • "Mellan augusti 2016 och juli 2017 steg priserna på fritidshus i Karlskrona kommun med 22 procent jämfört med samma tidpunkt förra året."
 • "Enligt moderaternas stadgar ska – om en alternativ lista tas fram – mötet ajourneras ” till senare tidpunkt på dagen ” förutsatt att minst en tredjedel av medlemmarna står bakom förslaget."
 • "Fackeltåg ägde även rum på flera ställen runt om i Sverige vid samma tidpunkt."
 • "Då är utmaningen att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt med rätt kompetens."

Rim på tidpunkt

Vad betyder tidpunkt inom politik ?

en viss punkt i tiden

Möjliga synonymer till tidpunkt

Relaterat till tidpunkt

period

tid

Diskussion om ordet tidpunkt