tiggarmunk

tiggarmunken
tiggarmunkar
tiggarmunkarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet tiggarmunk på svenska?

Obestämd singular: tiggarmunk
Bestämd singular: tiggarmunken
Obestämd plural: tiggarmunkar
Bestämd plural: tiggarmunkarna

Vad betyder tiggarmunk inom religion ?

Mendikantorden (lat. mendicare, "att tigga"), tiggarorden, är inom romersk-katolska kyrkan samlingsbeteckning på under 1200-talet fem grundade religiösa ordnar: dominikanorden, franciskanorden, karmelitorden, servitorden och eremitaugustinorden. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mendikantorden

Relaterat till tiggarmunk

prästerskap

begäran

fattigdom

Diskussion om ordet tiggarmunk