tillbedja

tillbad
tillbett
tillbedjer
Verb

Översättningar

Synonymer till tillbedja

Hur böjs ordet tillbedja på svenska?

Presens: tillbedjer
Preteritum: tillbad
Supinum: tillbett

Hur används ordet tillbedja

 • "Varför tillbedjer kristna Jesus?"
 • "– Nu ska vi ska tillbedja och sen sova."
 • "Enligt den nya konstitutionen har varje medborgare rätt till fri religionsutövning, något som inbegriper inte bara rätten att tillbedja islam, judendomen eller kristendomen, utan även rätten att vara ateist."
 • "– Nu ska vi ska tillbedja och sen sova."
 • "Enligt den nya konstitutionen har varje medborgare rätt till fri religionsutövning, något som inbegriper inte bara rätten att tillbedja islam, judendomen eller kristendomen, utan även rätten att vara ateist."

Vad betyder tillbedja inom bildligt ?

''variant av'' tillbe

Möjliga synonymer till tillbedja

Relaterat till tillbedja

gudstjänst

åtrå

kärlek

aktning

religiositet

Diskussion om ordet tillbedja

tillbe

tillber
tillbad
tillbett
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillbe på svenska?

Presens: tillber
Preteritum: tillbad
Supinum: tillbett

Hur används ordet tillbe

 • "- Vi har religionsfrihet i Sverige och det är väldigt viktigt att de som är av andra trosuppfattningar har möjlighet att tillbe sina gudar, däribland muslimer."
 • "Här har vi rätten att tro på vad man vill och tillbe vilken gud man vill och här värnar vi också demokrati, jämställdhet och respekt för varandra, sa Anna Kinberg Batra och fortsatte :"
 • "En del fångar ska också ha tvingats tillbe presidenten al-Assad i stället för sin Gud."
 • "Då dockan hittades kort efter en solförmörkelse trodde öborna att den hade gudomlig härkomst, och började tillbe den."
 • "Hit kommer män för att tillbe havsgudinna – men kvinnor är förbjudna"
 • "Präster från Shintoreligionen får komma till ön och tillbe i det heliga templet Okitsu som finns där."
 • "Och om man ska ha en sådan här sak så ska man definitivt informera föräldrarna, säger Peter Reinikainen, och läser lite ut studiematerialet : ” Inga andra gudar ska man tillbe, och inte tillbe någon annan ... ”"
 • "Och om man ska ha en sådan här sak så ska man definitivt informera föräldrarna, säger Peter Reinikainen, och läser lite ut studiematerialet : ” Inga andra gudar ska man tillbe, och inte tillbe någon annan ... ”"

Vad betyder tillbe inom bildligt ?

rikta sig till gudom i bön

Möjliga synonymer till tillbe

Diskussion om ordet tillbe