tillbyggnad

tillbyggnaden
tillbyggnader
tillbyggnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tillbyggnad

Hur böjs ordet tillbyggnad på svenska?

Obestämd singular: tillbyggnad
Bestämd singular: tillbyggnaden
Obestämd plural: tillbyggnader
Bestämd plural: tillbyggnaderna

Hur används ordet tillbyggnad

  • "I Olofström räknar man med att en ny tillbyggnad av lokaler i Jämshög ska göra att kommunen klarar av att erbjuda förskoleplatser i tid."
  • "Föreningen fick också tydlig information om att bygglov krävdes, exempelvis vid nybyggnad, tillbyggnad eller byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckning."
  • "Först nu efter två år har kommunstyrelsen satt ner foten och beviljar Karlskrona Gymnastikförening 26 miljoner kronor för en tillbyggnad."
  • "” Vi vill hitta en bred politisk samsyn och uppgörelse gällande hur mycket ekonomiska resurser skolan behöver tillföras redan 2018 och hur snabbt vi ska få igång tillbyggnad och utbyggnad av skollokaler ” skriver moderaterna i ett brev till den styrande koalitionen i Karlskrona."
  • "Det har inneburit att hallen har blivit för trång och behovet av en tillbyggnad är stor."
  • "I den gemensamma budgeten för 2014 finns också investeringar för en ny modern NO-institution på Bokelundsskolan, om- och tillbyggnad av Falkviksgården och en stor investering i nya klassrumsinventarier."
  • "Det gäller i förstahand den tillbyggnad där ambulanspersonalen vistas."
  • "– Vi har tagit med detta i budgetplaneringen, så vi försöker få till stånd en tillbyggnad av matsalen."
  • "Paketet innebär en omfattande tillbyggnad av flygflottiljen som år 2017 kommer att vara en av de flygflottiljer i Sverige som har flest flygplan och helikoptrar."
  • "I samband med att Karlskrona Hockey Klubb, KHK, kvalificerade sig för spel i SHL kommande säsong kom kraven på om- och tillbyggnad av hockeyarenan."

Möjliga synonymer till tillbyggnad

Diskussion om ordet tillbyggnad