tillfälligtvis

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tillfälligtvis

 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "– Vi kan nog se att åtminstone hälften av alla Sveriges pilotjobb försvinner tillfälligtvis och förmodligen under återstående av det här året."
 • "Regeringen föreslår att staten tillfälligtvis tar över arbetsgivarnas sjuklönekostnad vid sjukskrivningar under april och maj."
 • "En sådan här sak kan tillfälligtvis göra att man får en annan uppfattning, men det här är ett misstag som inte borde ha skett och som vi gör allt vi kan för att det inte ska upprepas igen, säger Patrik Skörvald."
 • "– Vi har ju den romska gruppen som finns tillfälligtvis under olika perioder i Sverige."
 • "– Jag tror att den här flygplanstypen tillfälligtvis måste gås igenom."
 • "USA:s president Donald Trump meddelar vid ett tal att han instruerat sin regering att, åtminstone tillfälligtvis, stoppa stödet till Världshälsoorganisationen WHO."
 • "Skulle det inte kunna vara så att jouren tillfälligtvis var obemannad just när Olof Palme ringde?"
 • "Fram till nu har EU inte lyckats kontrollera gränserna, så jag tror att införandet av gränskontroller tillfälligtvis är oundvikligt i vissa länder."
 • "Men vi kan se att det är ett nattarbetspass och de förutsättningarna leder till vår bedömning mot att föraren sannolikt tillfälligtvis haft en nedsatt vaksamhet, fortsätter Hurtig."

Diskussion om ordet tillfälligtvis

tillfälligtvis

Adverb

Översättningar

Hur används ordet tillfälligtvis

 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "– Vi kan nog se att åtminstone hälften av alla Sveriges pilotjobb försvinner tillfälligtvis och förmodligen under återstående av det här året."
 • "Regeringen föreslår att staten tillfälligtvis tar över arbetsgivarnas sjuklönekostnad vid sjukskrivningar under april och maj."
 • "En sådan här sak kan tillfälligtvis göra att man får en annan uppfattning, men det här är ett misstag som inte borde ha skett och som vi gör allt vi kan för att det inte ska upprepas igen, säger Patrik Skörvald."
 • "– Vi har ju den romska gruppen som finns tillfälligtvis under olika perioder i Sverige."
 • "– Jag tror att den här flygplanstypen tillfälligtvis måste gås igenom."
 • "USA:s president Donald Trump meddelar vid ett tal att han instruerat sin regering att, åtminstone tillfälligtvis, stoppa stödet till Världshälsoorganisationen WHO."
 • "Skulle det inte kunna vara så att jouren tillfälligtvis var obemannad just när Olof Palme ringde?"
 • "Fram till nu har EU inte lyckats kontrollera gränserna, så jag tror att införandet av gränskontroller tillfälligtvis är oundvikligt i vissa länder."
 • "Men vi kan se att det är ett nattarbetspass och de förutsättningarna leder till vår bedömning mot att föraren sannolikt tillfälligtvis haft en nedsatt vaksamhet, fortsätter Hurtig."

Ordet tillfälligtvis har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder tillfälligtvis inom generell ?

för tillfället, under en stund, för en kortare tid

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till tillfälligtvis (inom generell)

Ordet tillfälligtvis inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Diskussion om ordet tillfälligtvis