tillförsel

tillförseln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till tillförsel

Hur används ordet tillförsel

  • "– Vi har ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld så vi välkomnar verkligen beslutet om ekonomisk tillförsel, säger informationschef Jimme Adamsson."
  • "Det innebär en helrenovering av det befintliga fartygsbeståndet och tillförsel av nya ytstridsfartyg."
  • "– Man kan tänka sig konstgjord tillförsel."
  • "– De är beroende av tillförsel av rent vatten hela tiden."
  • "Grens inträde i laget skulle tillföra nya idéer, motivation och kraft för att ta Brage mot ett nytt kontrakt i Superettan, men resultaten har uteblivit och spelartruppen efterlyser nu tillförsel av ny energi genom ett tränarbyte."
  • "Enligt Fiskeriverket kan tippning av snö riskera att orsaka lokal grumling, ökad tillförsel av näringsämnen, metaller, organiska föreningar m.fl. Snötippning påverkar fisken genom att bland annat sand och grus som finns i snön och som kommer från halkbekämpning förändrar bottens karaktär."
  • "– Resultatet har blivit en mycket låg boendekostnad, en hög grad av återanvändning och återvinning av byggmaterial, solfångare på taket, vindkraftsandelar som täcker husets elanvändning och en liten användning av vatten med liten tillförsel av näringsämnen till grundvattnet, säger Jan-Erik Mattsson."
  • "Där står det att ett annat sätt att transportera ut Lennart på – om han alltså inte behövt krypa – och tillförsel av vätska hade ” kunnat påverka förloppet positivt ”."
  • "Vapen har lång livslängd och kräver ingen kontinuerlig tillförsel."
  • "Vår egen och andra forskargrupper har till exempel visat att tillförsel av insulin till hjärnan med en nässprej förbättrar olika minnesfunktioner både hos friska personer och hos patienter med Alzheimers sjukdom, säger forskaren Christian Benedict på institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, till UNT."

Vad betyder tillförsel inom generell ?

det att tillföra något; det att förse någon med någonting; även om själva mängden som tillförs (ofta om något som behöver tillföras mer eller mindre kontinuerligt)

Diskussion om ordet tillförsel