tillgodohavande

tillgodohavandet
tillgodohavanden
tillgodohavandena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet tillgodohavande på svenska?

Obestämd singular: tillgodohavande
Bestämd singular: tillgodohavandet
Obestämd plural: tillgodohavanden
Bestämd plural: tillgodohavandena

Hur används ordet tillgodohavande

  • "En del konsumenter har erbjudits ersättning i form av tillgodohavande hos företaget."
  • "Men om företaget i fråga går i konkurs, riskerar man att inte kunna utnyttja sitt tillgodohavande."
  • "Daniel fick 24 timmar på sig att bestämma om han ville omboka eller få ett tillgodohavande på sin resa innan den var inställd."
  • "Han valde ett tillgodohavande och gick därför miste om rätten att få sina pengar tillbaka när flyget senare ställdes in."
  • "Några veckor innan de skulle resa fick han ett mejl om att han hade 24 timmar på sig att bestämma om han ville boka om resan eller få ett tillgodohavande, så kallade cash points, på hela resebeloppet plus 20 procent extra."

Ordet tillgodohavande har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
ekonomi
generell

Vad betyder tillgodohavande inom ekonomi ?

penningsumma man har på ett bankkonto

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Möjliga synonymer till tillgodohavande (inom ekonomi)

Relaterat till tillgodohavande (inom ekonomi)

kreditväsen

penningväsen

egendom

Ordet tillgodohavande inom generell

Diskussion om ordet tillgodohavande