tillhanda

Adjektiv [-]

Översättningar

Hur används ordet tillhanda

 • "Vi misstänker i nuläget att allt som händer inte kommer oss tillhanda."
 • "Så fort som man gör en anmälan så kommer den tillhanda till den man har anmält, vilket försvårar arbetet att stötta eleven."
 • "– Jag tycker att det här är en bra lösning med tanke på omständigheterna, speciellt då det finns munskydd tillhanda för samtliga."
 • "Tillagt var myndighetens avgift om totalt 600:- och vid kontakt fick jag bara till svar att man utgick ifrån att inkassobolagets brev kommit mig tillhanda."
 • "Tommy Ericsson har tills vidare fått låna ett elrullstolsgarage gratis av ett företag som tillhanda håller den typen av produkter som han ansökt om att få bidrag till."
 • "Förhoppningen är att väskstatyn ska vara museet tillhanda i vinter, hon kommer då att gjutas i en bronsplatta och vara flyttbar."
 • "” Gällande tillsynen 2019 påtalades brister där IVO ej begärde att vi skriftligen redovisade vidtagna och planerade åtgärder utan dessa följdes upp under senaste tillsynen 2020, från vilken beslut alltså ännu inte har kommit oss tillhanda. ”"
 • "Arbetsförmedlingens upphandlingschef Martin Kruse vill i dag inte svara på om han är nöjd med de muntliga svar man fått från Arbetslivsresurs, utan vill invänta den skriftliga redogörelsen, som ska vara myndigheten tillhanda senast den 20 juli."
 • "– För att kunna tillhanda hålla den vård som krävs under pandemin men också för att skapa rimlig tid för återhämtning och skapa uthållighet i vården har alla möjliga förstärkningar genomförts, säger hon till Arbetet."
 • "– På grund av journalsekretess och avtal med våra uppdragsgivare kommenterar jag av princip inte ett patientnämndsärende utan vi kommer besvara ärendet när det kommer oss tillhanda den rätta vägen, dvs från patientnämnden."

Relaterat till tillhanda

hjälp

Diskussion om ordet tillhanda

 • - 2008-09-23

  ingen betydelse!