tillintetgörelse

tillintetgörelsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till tillintetgörelse

Relaterat till tillintetgörelse

misslyckande

olycka

annullering

hinder

försvinnande

overklighet

förstörelse

hopplöshet

tomrum

Diskussion om ordet tillintetgörelse