tillstädes

Adjektiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tillstädes

Hur används ordet tillstädes

  • "han war sielf intet wedh tinget tillstädes utan framsände en skrifft. ur Tingsprotokoll, 1690"
  • "” Ej må val af nya Ledamöter företagas, utan att till det minsta Tolf Ledamöter tillstädes äro. ”"

Vad betyder tillstädes inom ålderdomlig ?

på den plats som framgår av sammanhanget

Diskussion om ordet tillstädes