tillståndsgivning

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet tillståndsgivning

 • "Samråd inför tillståndsgivning och tillsyn av pågående verksamhet kommer även i fortsättningen att ligga kvar hos länsstyrelsen i Blekinge,"
 • "IVO har i första hand till uppgift att sköta tillsynen över hälso- och sjukvården, socialtjänsten och verksamheten som rör funktionshindrade, men IVO ansvarar också för tillståndsgivning."
 • "Länsstyrelsen kritiserar Malung Sälens kommun för att inte ha haft tillräckligt bra rutiner i samband med tillståndsgivning för alkoholutskänkning."
 • "Detta hade inte upptäckts vid tillståndsgivning och tillsyn."
 • "” Konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, såväl vad gäller ekonomiska villkor, en fungerande tillståndsgivning, som kvalitetskrav. ”"
 • "Något som bland annat fått utbildningsminister Jan Björklund att efterlysa en uppstramning när det gäller kvalitetskrav och tillståndsgivning."
 • "Regeringens ambitiösa mål om att hälften av energin ska vara förnybar till år 2020 kräver enklare tillståndsgivning, säger miljöminister Andreas Carlgren ( C )."
 • "- Först därefter gör vi den miljöprövning som ska ligga till grund för vår eventuella tillståndsgivning."
 • "- Först därefter gör vi den miljöprövning som ska ligga till grund för vår eventuella tillståndsgivning."
 • "Den innebär registrering, tillståndsgivning och kontroll av uppemot 30.000 kemikalier."
 • "Samråd inför tillståndsgivning och tillsyn av pågående verksamhet kommer även i fortsättningen att ligga kvar hos länsstyrelsen i Blekinge,"
 • "IVO har i första hand till uppgift att sköta tillsynen över hälso- och sjukvården, socialtjänsten och verksamheten som rör funktionshindrade, men IVO ansvarar också för tillståndsgivning."
 • "Länsstyrelsen kritiserar Malung Sälens kommun för att inte ha haft tillräckligt bra rutiner i samband med tillståndsgivning för alkoholutskänkning."
 • "Detta hade inte upptäckts vid tillståndsgivning och tillsyn."
 • "” Konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, såväl vad gäller ekonomiska villkor, en fungerande tillståndsgivning, som kvalitetskrav. ”"
 • "Något som bland annat fått utbildningsminister Jan Björklund att efterlysa en uppstramning när det gäller kvalitetskrav och tillståndsgivning."
 • "Regeringens ambitiösa mål om att hälften av energin ska vara förnybar till år 2020 kräver enklare tillståndsgivning, säger miljöminister Andreas Carlgren ( C )."
 • "- Först därefter gör vi den miljöprövning som ska ligga till grund för vår eventuella tillståndsgivning."
 • "- Först därefter gör vi den miljöprövning som ska ligga till grund för vår eventuella tillståndsgivning."
 • "Den innebär registrering, tillståndsgivning och kontroll av uppemot 30.000 kemikalier."

Diskussion om ordet tillståndsgivning