tillsynsmyndighet

tillsynsmyndigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet tillsynsmyndighet

  • "Men trots att Rikspolisstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, var med på byggplanen från början, så ändrade man sig alltså när det var dags att ge sig ut på festivalturné."
  • "Fredrik Haux betonar att Folkhälsomyndigheten inte fungerar som tillsynsmyndighet utan har till uppgift att vägleda kommunala miljökontor i frågor som rör hälsoskydd i miljöbalken."
  • "– Det är miljökontoret i kommunen som är tillsynsmyndighet och kan ställa krav på den som driver förskolan att åtgärda problemen med fukt och mögel."
  • "Kustbevakningen har kopplat in expertis på området och har tät kontakt med Karlskrona kommun, som är tillsynsmyndighet."
  • "Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet, har bland annat möjlighet att utdöma en så kallad upphandlingsskadeavgift på upp till tio miljoner kronor."
  • "– I den rollen som vi har som tillsynsmyndighet så utreder vi det här områdets naturvärden inför en eventuell bygnation."
  • "Det är därför viktigt att vi som tillsynsmyndighet agerar i frågan, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande."
  • "– Vi inväntar beslut från IVO ( Inspektionen för vård och omsorg ) i och med att det är en tillsynsmyndighet."
  • "– Det är väl jättebra om kommunstyrelsen som tillsynsmyndighet gör det."
  • "Polisinspektören Helene Svedberg agerade genom att skriva till Socialstyrelsen, som då var tillsynsmyndighet, och framföra misstankarna."

Relaterat till tillsynsmyndighet

rådsförsamling

Diskussion om ordet tillsynsmyndighet