tilltalsform

tilltalsformen
tilltalsformer
tilltalsformerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tilltalsform

Hur böjs ordet tilltalsform på svenska?

Obestämd singular: tilltalsform
Bestämd singular: tilltalsformen
Obestämd plural: tilltalsformer
Bestämd plural: tilltalsformerna

Ordet tilltalsform har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom lingvistik, formell stil
allmänt
lingvistik, formell stil

Ordet tilltalsform inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till tilltalsform (inom allmänt)

Möjliga synonymer till tilltalsform (inom allmänt)

Ordet tilltalsform inom lingvistik, formell stil

Översättningar (inom lingvistik, formell stil)

Synonymer till tilltalsform (inom lingvistik, formell stil)

Diskussion om ordet tilltalsform