tittle-tattle

tittle-tattles
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet tittle-tattle

tittle-tattle

tittle-tattle
tittle-tattled
tittle-tattled
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet tittle-tattle har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom vardagligt
  • Inom fåglar
sjöfart
vardagligt
fåglar

Ordet tittle-tattle inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till tittle-tattle (inom sjöfart)

Ordet tittle-tattle inom vardagligt

sladderprata

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till tittle-tattle (inom vardagligt)

Ordet tittle-tattle inom fåglar

Synonymer till tittle-tattle (inom fåglar)

Möjliga synonymer till tittle-tattle (inom fåglar)

Diskussion om ordet tittle-tattle

tittle-tattle

Vanliga uttryck

Översättningar (inom fåglar)

Diskussion om ordet tittle-tattle