tjänsteskrivelse

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet tjänsteskrivelse

  • "– Det stod i en punkt i en tjänsteskrivelse men det togs aldrig beslut om det, säger Susanne Norberg ( S )."
  • "Enligt en tjänsteskrivelse från 2006 skulle kostnaden, uppdelad över flera år, landa på cirka 50 miljoner för det nya journalsystem."
  • "För två år sedan skickade läkare och sjuksköterskor in en tjänsteskrivelse om att Region Halland bör tillsätta ett särskilt smärtteam eller smärtbehandlingsenhet för att minska patienters smärta."
  • "För drygt två år sedan skickade sjuksköterskan Viveca Andersson tillsammans med hennes kollegor in en tjänsteskrivelse om att Halland bör tillsätta ett smärtteam för att förbättra smärtbehandlingen inom vården."
  • "Enligt den tjänsteskrivelse som lämnats in till kommunstyrelsen ledningsutskott så förslås att kommunen ska gå in med en halv miljon kronor och destination Halmstad med 300.000 kronor."
  • "I en tjänsteskrivelse föreslås idag att konstverket ska avregistreras från kommunens konstsamling, vilket innebär att det kommer förstöras om ingen ny placering hittas före den 30 april."
  • "En färsk tjänsteskrivelse från tjänstemännen på stadskontoret visar att totalkostnaden för hela projektet beräknas landa på 548 miljoner kronor."
  • "Enligt en tjänsteskrivelse från kommunen skrev den anställde : ” Dags att gå till en vårdtagare som kommer att få mig att gå på nerverna och vilja mörda hen ”."
  • "I den tjänsteskrivelse som gjorts av Höglandets räddningstjänstförbund läggs flera argument fram till varför ett förbud behövs."
  • "Gymnasiechefen i Jönköping har tidigare konstaterat i en tjänsteskrivelse att kommunen skulle behöva fördubbla sin befolkning för att räcka åt alla de kommunala och privata skolor som erbjuder gymnasieutbildning."

Diskussion om ordet tjänsteskrivelse