tjocklek

tjockleken
tjocklekar
tjocklekarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet tjocklek på svenska?

Obestämd singular: tjocklek
Bestämd singular: tjockleken
Obestämd plural: tjocklekar
Bestämd plural: tjocklekarna

Hur används ordet tjocklek

 • "Mäter tjocklek."
 • "Så i såjord med ett djup på cirka tre gånger fröets tjocklek."
 • "Ungefärliga temperaturer, eftersom både vilken del av köttet det är och dess tjocklek är avgörande."
 • "– Om veken är anpassad till ljusets tjocklek förbränner den flytande massan ända ut till kanten."
 • "Den bör vara cirka en centimeter lång, oavsett tjocklek på ljuset."
 • "Vax kostar mindre men brinntiden avgörs både av tjocklek och veke."
 • "Trevlig tjocklek."
 • "Den hade lagom tjocklek och kryddningen var riktigt god."
 • "Den hade lagom tjocklek, var krispig och kryddningen var riktigt god."
 • "– Det visar att även konstruktion och tjocklek spelar in för hur bra UV- skyddet är, säger Simonetta Granello."
 • "Med den nya varmfodringstekniken räknar Volvo med att karosserna ska kunna minskas från en tjocklek på tre millimeter till närmare en millimeter."
 • "Principen med en rökugn är att den varma röken hålls under taket inne i stugan medan röklagrets tjocklek regleras med hjälp av ventiler för såväl luftinsläpp vid golvet och rökutsläpp genom taket."
 • "Ispik är jättebra att ha för att kunna kolla isens tjocklek, säger Wernesten."
 • "Enligt Anders Björn som håller koll på isens tjocklek så har inte isen påverkats nämnvärt av det varma vädret."
 • "- Inräknat de cirka sex centimeter infrusen snö som ligger överst, har vi en tjocklek på 29 centimeter nu, säger Birger Andersson som för SMHI:s räkning haft koll på Runns is i mer än 30 år."
 • "Han beskriver att det var som att man gjutit ett golv och fyllt upp till bjälkarnas tjocklek."
 • "- Istället för att göra skrovet av fem millimeter tjock plåt så kan vi göra det i 1,6 millimeters tjocklek och få den lika stark."
 • "Prover av bottensediment och metall från skroven har tagits och skrovets tjocklek har mätts."
 • "De ska även ha slagit in minst sex spikar av olika tjocklek i offrets kropp, bland annat i mannens båda knän."
 • "Det här kunde överbrygga geografiska avstånd men även massor av avstånd som vi har runt om i samhället, mellan skolklasser, olika tjocklek på plånbok, olika bostadsområden."

Vad betyder tjocklek inom bildligt ?

omfång i den dimension (i tredimensionellt rum) som normalt har kortare omfång än de övriga; omfång i antingen en dimension vinkelrät till antingen längd/höjd och bredd, eller i tvärsnitt

Möjliga synonymer till tjocklek

Diskussion om ordet tjocklek