tolerera

tolererar
tolererade
tolererat
Verb

Översättningar

Synonymer till tolerera

Hur böjs ordet tolerera på svenska?

Presens: tolererar
Preteritum: tolererade
Supinum: tolererat

Hur används ordet tolerera

  • "Personen som utsatte sjömannen för trakasserierna har blivit förflyttad och Försvarsmakten skriver i ett yttrande att man ser att han haft ett beteende mot en sjöman som ingen anställd i Försvarsmakten ska behöva tolerera på sin arbetsplats."
  • "Arbetsgivaren skriver i anmälan att man har förtroende för officeren som yrkesman men att man ser att han har haft ett beteende mot en sjöman som ingen anställd i Försvarsmakten ska tolerera på sin arbetsplats."
  • "Personalansvarsnämnden ser allvarligt på det inträffade och anser att officerens beteende utgör ett kränkande sim ingen anställd ska behöva tolerera."
  • "– Vi kan aldrig tolerera att spelare slåss mot varandra."
  • "Hur länge kan regeringen tolerera att de hela tiden skjuter på rättsprocessen?"
  • "Det har jag svårt att tolerera."
  • "– Vi sysslar med myndighetsutövning och ska inte behöva tolerera att bli utsatta för hot."
  • "Tillsammans med en kvinnlig kollega har nu Ulla Rickardsson lagt en motion där de skriver att de inte kan tolerera den obalans som råder här."
  • "– Vi menar att man får tro och tycka vad man vill, men det finns gränser för vad en arbetsgivare ska behöva tolerera, säger Maria Winberg Nordström ( L ), kommunalråd och chef för personalansvar."
  • "– Vi kommer inte längre att tolerera dem, fastslog Hollande."

Vad betyder tolerera inom bildligt ?

ha överseende med; tåla

Relaterat till tolerera

tillåtelse

måttlighet

belåtenhet

mildhet

känsla

välvilja

medkänsla

kallblodighet

osjälviskhet

Diskussion om ordet tolerera