tomtyta

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet tomtyta

  • "Hennes granne har begärt att få lösa ut marken för att få en byggbar tomtyta, och byggnadsnämnden har godkänt."
  • "Den kommer att byggas på en tomtyta som är 38 000 kvadratmeter."
  • "Sammanlagt omfattar köpen cirka 10.500 kvadratmeter lokalyta och 33.000 kvadratmeter tomtyta."
  • "För ett enbostadshus på 150 kvadratmeter och med 800 kvadratmeter tomtyta innebär det en höjning med 24 500 kr."
  • "Nu kommer det gamla huset snart att återuppstå igen, men den här gången som våningshus med en större boyta fast på maximalt 60 kvadratmeters, tomtyta."
  • "Genom att bygga ihop de olika verksamheterna kan kommunen spara tomtyta och samtidigt ha ett nära samarbete mellan förskola och äldreboende."
  • "Bostadstaxeringsutredningen föreslår ett helt nytt system för beskattning av bostäder som bygger på antalet kvadratmeter bo- och tomtyta."

Diskussion om ordet tomtyta