topograf

topografen
topografer
topograferna
Substantiv [n]

Översättningar

Övrig relation till topograf

Synonymer till topograf

Hur böjs ordet topograf på svenska?

Obestämd singular: topograf
Bestämd singular: topografen
Obestämd plural: topografer
Bestämd plural: topograferna

Vad betyder topograf inom geografi ?

person som detaljbeskriver ett område i text, bild eller kartform särskilt med avseende på terräng

Möjliga synonymer till topograf

Möjliga synonymer till topograf

Relaterat till topograf

läge

Diskussion om ordet topograf