topografi

topografin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

topografi är del av

Övrig relation till topografi

topografi har del

Synonymer till topografi

Hur används ordet topografi

 • "Mellan Europas länder finns det stora skillnader i fråga om klimat, topografi, befolkningstäthet och boendeformer, transportinfrastruktur, social trygghet och många andra aspekter som påverkar individens möjligheter att välja sin egen livsföring och aktivt delta i samhället. eur-lex.europa.eu"
 • "I flera år har lantmäteriet skannat av Sveriges topografi för att se effekten av ökade vattenflöden, höjd havsnivån eller skred av olika slag."
 • "I flera år har lantmäteriet skannat av Sveriges topografi för att se effekten av ökade vattenflöden, höjd havsnivån eller skred av olika slag."
 • "Det är en topografi och betesmarker som inte producerar så mycket kött som ger pengar, säger Jonas Kullgren."
 • "– Vi har en topografi och vi har våra sjöar så även om det fågelvägen är ganska nära så tar man bilen, säger Henrik Zetterholm på stadsbyggnadskontoret i Jönköping"
 • "– Jönköpings län har en storskalig topografi."
 • "– Det har testats i Linköping, men det är ju en platt stad, i förhållande till Jönköping med sin topografi, säger Olle Gustafsson."
 • "Rollerna har sin bestämda moraliska topografi och är från ett perspektiv båda tacksamma att axla."
 • "Vi får faktiskt lite hjälp av en ojämn topografi, säger han."
 • "Inventeringen borde också ha omfattat fladdermöss, eftersom Morkullebergets kustnära läge och topografi tyder på att arten skulle trivas där."
 • "Det är en datormodell framtagen av Göteborgs universitet, som beskriver hur strålningsvärmen varierar i den bebyggda miljön, med hänsyn till topografi, byggnader och vegetation."

Vad betyder topografi inom geografi ?

Detaljbeskrivning av område i text, bild eller kartform särskilt med avseende på terräng. https://sv.wikipedia.org/wiki/Topografi

Relaterat till topografi

läge

Diskussion om ordet topografi