toppmodern

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet toppmodern

  • "På listan finns även professor Laszlo Szekely, läkare med 25 års erfarenhet från innovationer inom onkologi samt professor Niclas Adler med 25 års erfarenhet av innovationer och entreprenörskap samt docent Robert Wallin med 20 års erfarenhet av toppmodern forskning."
  • "– Bussen kommer att bli toppmodern med den senaste mobila tekniken och olika bibliotekstjänster, förutom traditionell bokutlåning."
  • "Olsson delar i stort bilden av en församling som i utbyte mot en toppmodern och multifunktionell kyrka offrat den tidigare stabila ekonomin."
  • "På Rosenholm finns i dag dels Karlskrona HK:s hemmaarena, dels en toppmodern träningsanläggning."
  • "En unik och toppmodern anläggning för rökdykningsövningar ska byggas upp i Ronneby."
  • "I Ronneby kommer det i höst att bygggas en toppmodern anläggning för rökdykningsövningar."
  • "– Det vi nu har köpt in är toppmodern utrusning."
  • "Innan året är slut ska en toppmodern anläggning stå klar för att ta emot artister, kulturevenemang och konferenser."
  • "Bland annat användes en toppmodern sorteringsmaskin som kände skillnad på olika tyger."
  • "Detta trots att det är en toppmodern anläggning, sista delen invigdes så sent som för sex år sedan."

Diskussion om ordet toppmodern