torrlägga

torrlägger
torrlade
torrlagt
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till torrlägga

Hur böjs ordet torrlägga på svenska?

Presens: torrlägger
Preteritum: torrlade
Supinum: torrlagt

Hur används ordet torrlägga

 • "Vi torrlade dammen och fyllde den med färskvatten"
 • "Är det ett problem att få loss tillräckligt med vatten till anläggningen utan att torrlägga bygden?"
 • "Vi måste torrlägga även för reparationer så de temporära åtgärderna är av samma omfattning, säger Hans Rohlin."
 • "Inför beslutet har det diskuterats att helt torrlägga bassängerna i sommar, något som har väckt starka reaktioner på de berörda orterna."
 • "Just idag är han ute i småbåtshamnen för att torrlägga en båt."
 • "Det handlar dels om att utöka och rusta upp stadsodlingen, dels om att torrlägga den vattensjuka gräsytan i anslutning till badet."
 • "Bland annat skulle en gruvdrift torrlägga, leda om eller fylla ut delar av sju sjöar och vattendrag."
 • "Boliden vill torrlägga damm"
 • "Boliden Mineral vill riva en fördämning och torrlägga en damm vid den nedlagda Lavergruvan i Älvsbyns kommun."
 • "Naturvårdsverket befarar också att gruvverksamheten kan torrlägga den närliggande våtmarken eftersom länsstyrelsen upptäckte tidigare att grundvattennivån sjunkit alarmerande."
 • "Men det handlade också om att en gruvdrift skulle torrlägga, leda om eller fylla ut delar av sju sjöar och vattendrag som ingår i det skyddade Natura 2000-området i Piteå älv."

Diskussion om ordet torrlägga