torrläggning

torrläggningen
torrläggningar
torrläggningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet torrläggning på svenska?

Obestämd singular: torrläggning
Bestämd singular: torrläggningen
Obestämd plural: torrläggningar
Bestämd plural: torrläggningarna

Hur används ordet torrläggning

  • "Mieån i Karlshamns kommun hotas av torrläggning."
  • "Det är den sökande som nu ansvarar för att rivningen av dammen inte orsakar skada i form oönskad torrläggning och översvämning i närområdet."
  • "Kraftbolag anmäls för torrläggning"
  • "Man får nog säga att Lyabäcken har tagit mest stryk, med torrläggning i flera omgångar och bentonitutsläppet som tog död på både fisk och bottenorganismer, säger Olov Holmstrand, samordnare i tunnelbyggets miljögranskningsgrupp."
  • "Hallandsås har fått utstå Rhoca Gil, cementutsläpp och torrläggning."
  • "Sofiero riskerar torrläggning"
  • "Efter torrläggning och ” öken ” väntar porlande vatten och fria vandringsvägar för fisken."
  • "Främst är det bolagens egen tillsyn av säkerheten vid dammar och kraftverk som inte fungerar, vilket kan leda till antingen översvämningar eller torrläggning av sjöar och vattendrag och det är den allvarligaste bristen, enligt Maria Johansson, miljöhandläggare på länsstyrelsen."
  • "Dalkarlsberg – Kraftbolag bakom torrläggning av vattendrag?"
  • "Vattentömningen kommer nämligen att ske ytterst långsamt och under noggrann kontroll de närmaste fyra-sex veckorna Därefter väntar ytterligare några månaders torrläggning och, inte minst, rensning av de frilagda bottensedimenten."

Diskussion om ordet torrläggning