totalbild

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet totalbild

  • "– Vi håller på att skapa oss en totalbild över situationen och det är inte förrän vi avslutat förhandlingarna som vi vet hur det här kan komma att påverka våra kunder."
  • "Men om det är här är hållningen från kommunens sida framöver hoppas jag att det återspeglas i en totalbild över våra utlägg, säger Pontus Gustafsson, general manager vid Örebro hockey."
  • "– Vad vi har sett så själva övningen fungerat bra, men det är svårt i det här läget att ha en totalbild, säger Mikael Engvall som är övningsledare."
  • "En liknande undersökning där både resandet på Öresundståg och Pågatåg räknas görs nu i oktober månad och det är först med den räkningen man får en totalbild av resandet."
  • "Ingen totalbild"
  • "– Man behöver i så fall, när det gäller barntumörer, genomföra en rejäl etisk diskussion eftersom detta medför en hel del problematik och man måste ha en mer säker totalbild innan man kan fatta sådana beslut, säger Håkan Olsson."
  • "Under mörka moln och ett intensivt regnande lyfte ett plan från Hultsfreds flygplats idag med ett bestämt syfte, nämligen att få en totalbild av översvämningarna som drabbat ett område från Mariannelund i norr via Högsby ner mot Östersjön."
  • "Med gårdagens totalbild är det rimligt att ha den här typen av matcher i Bukarest ( som är en av värdstäderna i nästa års slutspel )?"
  • "Det är väldigt svårt att få en totalbild av volymen, säger Jenny Stendahl."
  • "– Vi har ingen totalbild av läget men vi har sett toppbrott på flera håll och vintern är ju inte slut än heller, säger Hans Källsmyr."

Rim på totalbild

Diskussion om ordet totalbild