tote

tote
toted
toted
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till tote

Möjliga synonymer till tote

Diskussion om ordet tote

tote

Substantiv

Översättningar

Ordet tote har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sömnad
generell
sömnad

Vad betyder tote inom generell, generell ?

kortform av totalisator

kortform av 'total abstainer'

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till tote (inom generell)

Ordet tote inom sömnad

Synonymer till tote (inom sömnad)

Diskussion om ordet tote