totter

totter
tottered
tottered
Verb

Översättningar

Synonymer till totter

Ordet totter har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom fordon
generell
sjöfart
fordon

Vad betyder totter inom generell ?

move without being stable, as if threatening to fall

Ordet totter inom sjöfart

Synonymer till totter (inom sjöfart)

Ordet totter inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till totter (inom fordon)

Möjliga synonymer till totter (inom fordon)

Diskussion om ordet totter

  • John L - 2009-10-23

    vacklande