toughness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till toughness

Ordet toughness har 3 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
geologi
generell
vardagligt

Ordet toughness inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Ordet toughness inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till toughness (inom generell)

Uttryck till toughness (inom generell)

Ordet toughness inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till toughness (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till toughness (inom vardagligt)

Diskussion om ordet toughness