trögkörd

Okänd ordklass

Relaterat till trögkörd

smaklöshet

sysslolöshet

lojhet

ovillighet

tråkighet

orubblighet

friktion

Diskussion om ordet trögkörd