tracer

tracers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till tracer

Ordet tracer har 5 betydelser

  • Inom geografi
  • Inom kemi
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom teknik
geografi
kemi
militärväsen
generell
teknik

Vanligast betydelse av ordet tracer inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Möjliga synonymer till tracer (inom geografi)

Ordet tracer inom kemi

any radioactive isotope introduced into the body to study metabolism or other biological processes

Ordet tracer inom militärväsen

flight can be observed by trail of smoke

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till tracer (inom militärväsen)

Ordet tracer inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till tracer (inom generell)

Möjliga synonymer till tracer (inom generell)

Ordet tracer inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska
  • rits  [ teknik ]

Möjliga synonymer till tracer (inom teknik)

Diskussion om ordet tracer