traipse

traipse
traipsed
traipsed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till traipse

Vad betyder traipse inom vardagligt ?

walk or tramp about

Möjliga synonymer till traipse

Diskussion om ordet traipse

traipse

traipses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till traipse

Diskussion om ordet traipse