transgress

transgress
transgressed
transgressed
Verb

Översättningar

Ordet transgress har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder transgress inom generell, generell ?

pass beyond; of limits and boundaries

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till transgress (inom generell)

Ordet transgress inom bildligt

act in disregard of laws and rules

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till transgress (inom bildligt)

Möjliga synonymer till transgress (inom bildligt)

Diskussion om ordet transgress