transplantation

transplantationen
transplantationer
transplantationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

transplantation har del

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet transplantation på svenska?

Obestämd singular: transplantation
Bestämd singular: transplantationen
Obestämd plural: transplantationer
Bestämd plural: transplantationerna

Hur används ordet transplantation

 • "För att en organtransplantation ska gå att genomföra måste personen som ska donera avlida på en intensivvårdsavdelning, och det är långt ifrån i alla fall som en transplantation är möjlig."
 • "Vuxna patienter har länge fått hjälphjärtan för att klara tiden fram till en transplantation."
 • "Men nu åker familjen till USA och genomför en transplantation som de hoppas ska förlänga Ellies liv."
 • "En transplantation som kostar 5 miljoner kronor."
 • "När det gäller finansieringen av Ellies transplantation i USA svarar Regionen så här :"
 • "Via en privat insamling har familjen och Ellies gudmor lyckats samla ihop mer än hälften av de 5 miljoner som krävs för att kunna genomföra en transplantation som kan förlänga Ellies liv."
 • "Föreningen arbetar för att alla i Sverige som behöver en transplantation ska kunna få det och för att ingen skall behöva dö i väntan på ett organ."
 • "Anledningen till att det saknas donatorer är att hälften av de som sagt ja till att donera organ för transplantation inte har anmält sig till donationsregistret."
 • "Under hösten 2020 kom en öppning för Mille att genomföra sin transplantation."
 • "2015 fick Mille Zacco i Delsbo njursvikt men då var hans hälsoläge inte tillräckligt allvarligt för att det skulle bli aktuellt med transplantation."

Ordet transplantation har 2 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom generell
medicin
generell

Vad betyder transplantation inom medicin ?

Transplantation är flytt av organ eller vävnad från en kropp till en annan i syfte att ersätta mottagarens skadade eller sviktande organ med donatorns fungerande. Donatorer kan vara levande eller avlidna personer. https://sv.wikipedia.org/wiki/Transplantation

Översättningar (inom medicin)

Engelska

transplantation har del (inom medicin)

Möjliga synonymer till transplantation (inom medicin)

Ordet transplantation inom generell

Diskussion om ordet transplantation

transplantation

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till transplantation (inom generell)

Ordet transplantation har 4 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom botanik
 • Inom generell
 • Inom medicin
kemi
botanik
generell
medicin

Ordet transplantation inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till transplantation (inom kemi)

Ordet transplantation inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till transplantation (inom botanik)

Ordet transplantation inom generell

Synonymer till transplantation (inom generell)

Ordet transplantation inom medicin

Synonymer till transplantation (inom medicin)

Diskussion om ordet transplantation