transude

transude
transuded
transuded
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till transude

Vad betyder transude inom medicin ?

sippra ut vätska ur blodkärlen

Diskussion om ordet transude