travesty

travestied
travesties
travesty
Verb

Översättningar

Vad betyder travesty inom segelfartyg ?

make a parody of

Möjliga synonymer till travesty

Diskussion om ordet travesty

travesty

travesties
Substantiv

Översättningar

Ordet travesty har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom spel
generell
spel

Ordet travesty inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till travesty (inom generell)

Möjliga synonymer till travesty (inom generell)

Ordet travesty inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till travesty (inom spel)

Möjliga synonymer till travesty (inom spel)

Diskussion om ordet travesty