triad

triaden
triader
triaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet triad på svenska?

Obestämd singular: triad
Bestämd singular: triaden
Obestämd plural: triader
Bestämd plural: triaderna

Hur används ordet triad

  • "Tidigare ansågs skakvåld bevisat om barnet uppvisade en ” triad ” av skador : blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna samt svullnad i hjärnan."
  • "– I själva verket övergår man till vad vi kallar en strategisk triad av mark-, luft- och sjöbaserade trupper."
  • "Fint är att regissören Mattias Nordkvist har låtit också henne bli ett subjekt i denna triad där det annars skulle vara lätt att med barnets blick lägga skulden för saknad trygghet på föräldern."
  • "– Det är något vi läkare kallar för en ” unhappy triad ”."
  • "I september skrev USA:s försvarshögkvarter Pentagon i en rapport till kongressen att Kina väntas fördubbla antalet kärnvapenstridsspetsar de kommande tio åren och att landet snart har kapacitet att genomföra kärnvapenattacker från luft, hav och land, en så kallad nukleär triad."

Relaterat till triad

tretal

Diskussion om ordet triad

triad

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet triad

triad

triads
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet triad har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet triad inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till triad (inom musik)

Ordet triad inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Synonymer till triad (inom generell)

Uttryck till triad (inom generell)

Möjliga synonymer till triad (inom generell)

Möjliga synonymer till triad (inom generell)

Diskussion om ordet triad